SVG za povpraševanje SVG za povpraševanje

Splošni pogoji poslovanja

Splošno

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletnih strani  PROSIGMA PLUS d.o.o. (v nadaljevanju Pogoji) obravnavajo delovanje spletnih strani www.prosigmaplus.siwww.dezevnica.siwww.cistilne-naprave.siwww.projob.siwww.blagajne-trezorji.siwww.cemo-group.si, ,  ki so v lasti upravljavca PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ (v nadaljevanju: upravljavec / ponudnik).

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pravno poslovne odnose med uporabnikom spletnih strani iz prejšnjega odstavka, t.j. polnoletno fizično osebo in družbo PROSIGMA PLUS d.o.o. (B2C) ter za pravno poslovne odnose med pravno osebo in družbo PROSIGMA PLUS d.o.o. (B2B).

Ti splošni pogoji veljajo za celoten spletni portal, za vse njegove sestavne dele in podstrani. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila.

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletni portal in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev, in da je seznanjen s Politiko zasebnosti.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.


Osnovni pojmi

Obdelava - pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Osebne podatke zbiramo na podlagi soglasja, pogodbe in zakona.

Upravljavec - pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave - družba PROSIGMA PLUS d.o.o..

Obdelovalec - pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Osebni podatek - pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Segmentacja/oblikovanje profilov - pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.


Uporaba spletnega mesta

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom in splošnimi pogoji spletnega mesta. Pri tem se bo vzdržal vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo.

Če uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do spletne strani, ob ponavljanju kršitev pa lahko ponudnik po lastni presoji trajno onemogoči dostop do spletne strani.


Naročanje

Naročanje prek spleta poteka 24 ur na dan, vse dni v letu.

Uporabnik mora ob nakupu v spletni trgovini vnesti svoje podatke za registracijo uporabniškega računa. Uporabniško ime je elektronski naslov uporabnika in geslo v kodirani obliki pa si uporabnik določi sam.

Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki, ki so skrbno varovani skladno z določbami veljavnega Zakona o varovanju osebnih podatkov ter Splošne Uredbe GDPR.

Uporabnik se strinja, da družba PROSIGMA PLUS d.o.o., zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov spletne strani, ki imajo registriran uporabniški profil na njegovem uporabniškem računu ter ustrezno zaščiteni bazi podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno Uredbo GDPR.

Uporabnik izbira in naroči blago, ki mu je na voljo v spletni trgovini, z izbiro možnosti "dodaj v košarico". V primeru, da določenega blaga ni na zalogi, je to navedeno ob posameznem blagu.
Izbrano blago je zbrano v košarici, ki jo uporabnik lahko kadarkoli preveri in v njej uredi blago (spremeni količine blaga in/ali jih odstrani iz seznama). Ko uporabnik konča z nakupovanjem, izbere možnost "košarica", kjer uredi blago. S klikom na gumb »naprej« bo v 1 koraku opravljen celoten nakup.

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je bilo naročilo poslano prodajalcu. V njem je navedeno blago in količine, ki jih je kupec izbral. Kupcu so podatki o vsebini naročila vselej dostopni v spletni trgovini v rubriki »Moj profil«.
Prodajna pogodba je sklenjena, ko prodajalec potrdi naročilo kupca po elektronski pošti.

Prodajalec mora to storiti v 2 delovnih dneh, sicer se šteje, da naročilo ni potrjeno in prodajna pogodba ni sklenjena. Ta prodajna pogodba je shranjena pri prodajalcu in ga lahko kupec po pisnem zahtevku dobi kadarkoli v roku 2 let od opravljenega naročila. Prodajno pogodbo lahko sklenejo samo kupci, ki imajo stalno prebivališče oz. sedež podjetja v Republiki Sloveniji.

Prodajalec ima pred dostavo blaga pravico kontaktirati kupca preko telefona ali e-pošte z namenom preverjanja posredovanih kontaktnih podatkov. V primeru, da na podlagi posredovanih podatkov ne more stopiti v stik s kupcem, lahko prodajalec enostransko odstopi od prodajne pogodbe, s pisno izjavo, poslano kupcu na elektronski naslov, ki ga je ta navedel ob naročilu.


Postopek nakupa

1. Naročilo sprejeto: Po oddaji naročila kupec prejme po elektronski pošti potrditev naročila. Na tem koraku ima kupec v roku 1 dneva možnost preklicati naročilo.
2. Naročilo potrjeno: Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo, ko ponudnik naročilo pregleda, preveri rok dobave naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.
3. Blago odpremljeno: Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti ali telefonsko obvesti kupca. 


Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:


Cene in načini plačila

Spletne cene veljajo samo za nakupe preko spletne trgovine. Cene so predstavljene kot cene brez DDV. Spletna cena je cena, ki velja za nakup preko spleta v primeru 100 % plačila z gotovino ali plačilo predračuna z nakazilom na TRR.
V spletni trgovini so omogočeni naslednji načini plačila:

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme na svoj e-mail potrditev naročila, če je ne prekliče, se naročilo smatra za potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Z oddanim naročilom se kupec zavezuje, da bo pri izbiri plačila ob povzetju ob prevzemu blaga poravnal kupnino in plačilo posebne položnice po ceniku dostavljavca. Ob prevzemu pošiljke je kupec dolžan podpisati spremni dokument.
Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.


Dobava, prevzem ter količinski in kakovostni pregled

Prodajalec kupcu naročeno blago dostavi na naslov, ki ga kupec navede pri naročilu v skladu s pravili in pogoji pogodbenega partnerja za dostavo (v nadaljevanju dostavljavca) in po prejetem plačilu v primeru plačila po predračunu.
V primeru hkratnega nakupa več izdelkov bo kupčevo naročilo poslano v enem paketu, ko bodo na voljo vsi izdelki.

V delovnem času prodajnih enot prodajalca lahko kupec naročeno blago osebno prevzame na sedežu podjetja, pri čemer se je za prevzem potrebno dogovoriti vnaprej. V primeru osebnega prevzema plačilo po povzetju ni mogoče.
Stroške pošiljanja nosi kupec in se obračunajo po ceniku dostavljavca. Višina stroškov posameznega naročila in rok dostave sta kupcu sporočena v potrditvi naročila. V nobenem primeru pa prodajalec ni odgovoren za prekoračen rok dostave.
V primeru, da zaloga poide, bo prodajalec kupca o tem nemudoma obvestil in mu predstavil ostalo ponudbo ali mu sporočil dobavni rok za naročeno blago.

Kupec je dolžan naročeno blago ob prevzemu kakovostno in količinsko pregledati ter na spremni dokument poleg podpisa zapisati morebitne vidne poškodbe na embalaži ali blagu, ki jih lahko uveljavlja v postopku reklamacije ali jamstva za napake.


Pravica do odstopa od nakupa ter vračilo blaga in vplačila

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku na kontaktni naslov info@prosigmaplus.si sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi moral navesti razlog za svojo odločitev.
Blaga kupec ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
V primeru odstopa od pogodbe, mora kupec prejeto blago najkasneje v 14 dneh od oddanega sporočila o odstopu vrniti prodajalcu nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Strošek vračila blaga bremeni kupca.
Vračilo vplačila bo izvedeno najkasneje v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila vplačil vršimo na TRR kupca.
Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Vračilo artiklov poteka po predhodnem obvestilu po elektronski pošti ali telefonu na naslov: PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341  LIMBUŠ.

Kupec v nobenem primeru ne more odstopiti od pogodbe v primeru naročila storitve.


Dostava

Ponudnik bo blago dostavil v roku, navedenem na potrditvi naročila. V primeru zamude roka dobave, bo kupec po elektronski pošti ali telefonu obveščen o razlogu za zamudo in novem dobavnem roku.
Dostava pošiljk: Večina blaga bo dostavljena z dostavnimi vozili podjetja. Pogodbeni partnerji za dostavo pošiljk so

POŠTA SLOVENIJE, JELENŠPED d.d., PRIMOŽ MIGLIČ s.p., ZUPANIČ MATEJ s.p., KONRAD RIHTER s.p., BTG d.o.o., SCHENKER d.d., vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.

Pogodbeni partnerji ravnajo zgolj na podlagi sklenjene pogodbe, navodil upravljavca in v mejah pooblastil.


Garancija

Blago ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih. Če informacije o garanciji ni, blago nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika za to informacijo.

Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev na garancijskem listu ter ob predložitvi garancijskega lista, originalne embalaže in računa. Garancijo lahko kupec uveljavlja pri ponudniku, neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Popravilo je treba opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa blago zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim blagom.


Jamstvo za stvarne napake

Kupec je dolžan prodajalcu sporočiti morebitne napake v 2 mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora obvestiti prodajalca o napaki z obvestilom na e-naslov info@prosigmaplus.si, ki mora vsebovati natančen opis napake, nato pa mora prodajalcu omogočiti pregled stvari.

Pogoj za uveljavljanje jamstva za napake je originalna embalaža in račun. Prodajalec mora kupcu v roku 8 dni ugoditi njegovemu zahtevku ali pa podati pisen odgovor. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po 2 letih od izročitve blaga.

Kupec je dolžan pri prevzemu blaga pozorno pregledati embalažo in njeno vsebino. V primeru poškodbe blaga je kupec dolžan na poškodbo takoj opozoriti dostavljavca. Kupec je dolžan skupaj z dostavljavcem sestaviti uradni zapisnik, posebej pozorno pa izpolniti rubriko o stanju embalaže in blaga. Kupec je dolžan poškodovan izdelek prevzeti in ga, v primeru uveljavljanja jamstva za napake, skupaj z uradnim zapisnikom poslati prodajalcu. Po prejemu poškodovanega blaga bo prodajalec v najkrajšem roku poslali kupcu nov izdelek.


Varovanje podatkov

Upravljavec spletne strani je družba PROSIGMA PLUS d.o.o., ki se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani, saj je varovanje vaše zasebnosti za nas zelo pomembno.

Družba PROSIGMA PLUS  d.o.o. spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani, zato bo storila vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami. Zbrane podatke bo PROSIGMA PLUS  d.o.o. uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja.

Ponudnik o uporabnikih spletne strani zbira naslednje podatke:

Osebne podatke, ki so označeni kot neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic.

Ponudnik obdeluje IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Ponudnik na spletnem portalu uporablja »piškotke«, po katerih prepoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Družba PROSIGMA PLUS  d.o.o. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke  udeleženca oz. uporabnika razen, če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov, in sicer po e-pošti na naslov info.mb@prosigma.si ali pisno na naslov PROSIGMA PLUS  d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ.

V kolikor uporabnik registrira svoj uporabniški račun na spletnem mestu se njegov uporabniški račun vodi vse do izbrisa s strani uporabnika oz. do preklica, osebni podatki uporabnika pa se obdelujejo in varno shranjujejo še eno leto po izbrisu uporabniškega računa, zaradi zagotavljanja pravic iz Splošne Uredbe GDPR.

Za zavarovanje osebnih podatkov uporabljamo  organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.


Posredovanje podatkov

Ponudnik zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izjem določenih v politiki zasebnosti, ki so nujno potrebne za izvedbo kupoprodajne pogodbe (dostavna služba ipd.)


Hramba osebnih podatkov

Ponudnik bo hranil osebne podatke uporabnika / kupca le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da uporabnik dostopa in uporablja uporabniški spletni račun pri ponudniku in ponudnikovo spletno trgovino, za ponudnikovo izpolnitev uporabnikovih naročil, preveritev uporabnikovih  plačil in izpolnitev drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti, za zagotovitev, da lahko uporabnik dostopa do posebnih informacij, ki so mu na voljo, za ponudnikovo pošiljanje e-novic ipd.).

Ponudnik obdeluje osebne podatke v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR na sledečih pravnih podlagah:


E-novice

Ne e-novice ponudnika se lahko prijavijo fizične osebe, ki želijo prejemati e-novice iz prodajnega programa družbe PROSIGMA PLUS d.o.o.. Uporabnik odda prijavo na prejemanje e-novic na spletnem mestu družbe PROSIGMA PLUS d.o.o..
Družba PROSIGMA PLUS  d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ, spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo podatke, pridobljene z obrazcem za prijavo na spletnem mestu, varovala skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Ob prijavi na e-novice uporabnik vpiše svoje ime in priimek ter elektronski naslov.

Uporabnik, ki se je prijavil na e-novice :

S prijavo na e-novice se uporabnik strinja z objavljenimi splošnimi pogoji ter politiko zasebnosti.

Namen zbiranja in hranjenja podatkov namenjenih za e-novice

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov so pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, ter obveščanje o aktivnostih, ponudbi vse iz prodajnega programa ponudnika.
Osebne podatke hranimo v računalniški obliki, ki so varno shranjene in zaščitene v šifrirani obliki (geslo). Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Odjava od e-novic
Uporabnik se lahko odjavi od prejemanja e-novic kadarkoli.

Uporabnik lahko prekliče svojo prijavo v bazo tako, da v prejetem sporočilu z e-novicami klikne povezavo za odjavo od prejemanja e-novic. Uporabnik lahko odjavo e-novic in izbris kontakta zahteva z zahtevkom, ki ga pošlje po elektronski pošti na e-naslov info.mb@prosigma.si ali pa klikne »odjava« v že prejetih e-novicah ponudnika.

Po dokončni potrditvi odjave uporabnika bomo s seznama uporabnikov izbrisali vse podatke uporabnika ter jih še eno leto hranili v posebni bazi odjav od prejemanja e-novic, in sicer zaradi zagotovitve pravic in obveznosti iz Splošne Uredb GDPR.


Avtorske pravice

Spletna trgovina je v lasti podjetja PROSIGMA PLUS  d.o.o. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb, zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pisno odobritvijo lastnika.


Izključitev odgovornosti

Spletna trgovina deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico, da je lahko zaradi tehničnih ali drugih večjih zapletov delovanje spletnega mesta onemogočeno in s tem onemogočena ali ovirana uporaba spletne trgovine. Ponudnik uporabniku ni dolžan povrniti škode, ki bi uporabniku nastala zaradi nedelovanja ali oviranega delovanja spletne trgovine.

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.
Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti artikla.
Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe s stranko le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitno napako se opredeli bistvene lastnosti predmeta in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.


Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@prosigma.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.


Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe Pogojev brez predhodnega obvestila, zato se uporabniku predlaga, da si jih prebere ob vsakem obisku spletnega mesta. Vsaka verzija splošnih pogojev je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni na spletnem mestu v času oddaje naročila.

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.
Vsakršna sprememba ali dopolnitev teh Pogojev je veljavna le v pisni obliki.

Vse morebitne spore, ki bi nastali z uporabo spletne trgovine med uporabnikom in ponudnikom, bosta stranki poskusili rešiti sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Mariboru.

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta veljajo od dne 20.5.2018 dalje.

Ponudnik vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s temi pogoji poslovanja ali njihovimi spremembami ali dopolnitvami, da ne uporabljajo spletnega mesta / spletne trgovine ali naročilnice.