SVG za povpraševanje SVG za povpraševanje

Pogosta vprašanja in odgovori

Minimalen zasip je 600 mm z zasipnim materialom kot je opisano v navodilih za vgradnjo (s prodom in osnovno plastjo). Pri vgradnji obvezno upoštevajte navodila za vgradnjo, ki jih prejmete ob nakupu. Za povoznost je potrebno vgraditi povozen jašek in pokrov, ter ustrezno vgraditi sisitem v skladu z navodili za vgradnjo, ki ji prejmete ob ponudbi in nakupu.

Seveda lahko načeloma uporabite tudi vodo z zelenih streh. Toda zelene strehe niso idealna kritina za zbiranje deževnice. Donos padavinske vode se v primerjavi z drugimi strehami znatno zmanjša. Na strehi se shrani veliko vode in ne steče v rezervoar. Glede uporabe deževnice za vrt ni pomislekov.

Material za zasip mora biti lahko stisljiv in prepusten za vodo, zagotoviti mora trdnost in ne sme poškodovati površine rezervoarja. Če material za zasipanje vsebuje ostre robove in / ali koničaste dele, mora biti stena rezervoarja zaščitena s peskom.

Okroglozrnat gramoz - naše priporočilo!

Največja velikost zrn 8/16 mm!

Pozitivne lastnosti:

 • Enostavno za delo.
 • Gramoz je v veliki meri samozgoščen.
 • Izogibanje votlinam.
 • Material se vlije v razsutem stanju in stisne z mehanskim pikanjem, zlasti v prehodih ravnih rezervoarjev in spodnjih ležajev rezervoarjev BlueLine II in NEO.
 • Lažji od polnilnega peska.
 • Ne absorbira vode. Dobro odvodnjavanje zalednih voda ali plasti.
 • Zelo velika podporna sila.
 • Lahko ga namestijo tudi nestrokovnjaki.
 • Obvezno upoštevajte navodila za vgradnjo, ki ji prejmete ob nakupu!

F-Line, Neo, Monolith, Tubus / ET

Lahko se vgradi v podtalnico v skladu z navodili za vgradnjo, ki jih premete ob ponudbi in nakupu. Pozor, upoštevajte navodila za zaščito pred plovnostjo / namestitev mora biti v skladu z navodili za vgradnjo, ki jih prejmete ob nakupu.

BlueLine II

Lahko se vgradi v podtalnico do 1/3 višine rezervoarja. Pozor, upoštevajte navodila za zaščito pred plovnostjo / namestitev mora biti v skladu z navodili za vgradnjo, ki jih prejmete ob nakupu.

Predfiltri so na splošno priporočljivi za ponikovalne sisteme, da se prepreči zamašitev in ev. poškodbe.

Upoštevajte, da je treba uporabiti tako imenovane enosmerne filtre, ki zadržujejo umazanijo v filtru (v nasprotju z dvosmernimi filtri, ki preusmerijo delež preostale vode skupaj z umazanijo).

Ti filtri zahtevajo redno vzdrževanje in čiščenje.

Če ni na voljo nobenega filtra ali če to zaradi strukturnih razlogov ni mogoče, je v vsakem primeru prednost revizijski jašek oz. sistem za pregled, ki je dostopen in omogoča nadzor, vzdrževanje in čiščenje (Sickeriglu System Profi).

Rezervoarji in voda v njih ne sme zmrzniti, zato jih praznite od začetka novembra do velike noči.

Upoštevajte lokalne značilnosti!

V bistvu ni nevarnosti, da bi voda v podzemnem rezervoarju zmrznila, saj je obdana s toplejšimi tlemi.

Na splošno velja za podzemne rezervoarje, da zmrzal ne ogroža zbarne vode, kar pa ne velja za vodo v ceveh.

Pri sistemih za hišno uporabo (stranišče in pralni stroj) to vpliva na dovodni vod, ki naj bo vedno položen na globino najmanj 80 cm. V tem primeru mora biti tudi rezervoar nameščen na ustrezni globini in s tem so tudi cevi odporne proti zmrzali. Jašek rezervoarja za deževnico lahko podaljšate z podaljškom jaška VS 60.

Pri vrtnih sistemih je porebno sesalni in tlačni vod pozimi izprazniti. V tem primeru je jašek rezervoarja lahko nižji. Zadostuje tudi jašek VS20.

Vse črpalke, kakor tudi sesalni in tlačni vod, morajo biti pozimi varni pred zmrzaljo.

Pri potopnih tlačnih črpalkah lahko črpalka ostane v rezervoarju in je ni potrebno odstraniti.

Pomembno! Tlačni vod odklopite od potopne tlačne črpalke, črpalka mora biti brez napetosti.

Teren je treba preveriti glede nevarnosti zdrsa tal (DIN 1054 izdaja 1/2003, DIN 4084 izdaja 11/2002) in ga po potrebi stabilizirati s podporno konstrukcijo (npr. zid).

Informacije o tem so na voljo s strani lokalnih organov in gradbenih podjetij. Odgovornost vgradnje je na strani gradbenika.

F-line Neo BlueLine II Monolit Cev / ET
1500 + 3000 = 1,1 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m
5000 + 7500 = 1,5 m

Monoliti F-Line (razen FT75) BlueLine II Neo Tubus / ET
Možno z dodatno opremo Da Ne 60 cm rezervoarja vgrajeno v tla 1/3 rezervoarja vgrajena v tla

Garancija za nadzemno namestitev vseh tipov podzemnih rezervoarjev: 2 leti! Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

 • Pri odstranjevanju/dvigovanju črpalke se kabel ne sme prekiniti ali poškodovati, sicer garancija ne velja.
 • Če črpalko odstranite, jo shranite v hladnem in suhem prostoru.
 • Možen je podaljšek kabla: za to je potreben priključek IP68.

 • kratkotrajno možno do 60 ° C
 • do 40 ° C trajno brez težav

Načeloma gre pri ponikovalnih sistemih vedno za zadrževanje podtalne vode. V primeru boxov to storimo z uporabo zelo tankih, številnih folijskih satastih struktur, z igluji pa skozi napol odprto posodo, ki je na notranji strani popolnoma votla.

Velika prednost iglujev je možnost dostopnosti (sistem Profi).

Skoraj vsi drugi ponikovalni sistemi imajo to pomanjkljivost, da niso dostopni za pregled, vzdrževanje in čiščenje ni možno brez kamer. To ima lahko strašne posledice, vključno s poškodbami zidov hiše, izpodjedanjem zgradb itd.

Podaljšanje že vgrajenega jaška na rezervoarju za deževnico je potrebno le, če iz tehničnih razlogov vmesnega obroča ni več mogoče uporabiti. Vendar gre le za rešitev v sili in ne za standardiziran postopek.

Da se jašek VS60 lahko namesti, je treba ojačevalna rebra vedno odžagati z ročno žago. Pod rebri ne sme biti grebena. To velja tudi za jašek VS20. Jašek VS je nameščen na vgrajeni jašek in pritrjen z vijaki Spax iz nerjavečega jekla.

Vsi rezervoarji so lahko opremljeni z različnimi priključki, nekateri do DN400, za podrobnosti nas pokličite.

Eko sklad je 13. oktobra 2023 objavil nov tri milijone evrov vreden javni poziv za spodbude pri gradnji in prenovi eno- in dvostanovanjskih stavb v skoraj ničenergijskem standardu. Subvencije bodo višje, pogoji pa zaostreni. Po novem bo treba pri novogradnjah vgraditi sončno elektrarno ter vsaj šest kubičnih metrov velik podzemni zbiralnik deževnice za splakovanje stranišč, pranje perila in zalivanje vrta.