NEO - Ploščati podzemni rezervoarji

Naj vam svetuje strokovnjak

Do danes vgrajenih v Sloveniji preko 600 sistemov za rabo deževnice.

Svetovanje Prosigma

Ploščati rezervoar za deževnico NEO. Idealna izbira za nizko vgradnjo.

Prednosti:

  • Velikosti rezervoarjev od 1.500 do 40.000 litrov,
  • izredno nizka vgradna globina,
  • 35% bolj stabilen in 35% lažji,
  • možnost vgradnje v podtalnico in na povozno področje,
  • garancija: 35 let,
  • proizvajalec: PREMIER TECH AQUA GmbH - Nemčija.
Podzemni rezervoar NEO

Najbolj učinkovit proizvod leta 2014 - Inspiracija narave

Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in energetiko v Nemčiji je podelilo proizvajalcu rezervoarja NEO, podjetju REWATEC GmbH Nemčija, posebno nagrado za najbolj učinkovit proizvod v letu 2014: proizvodnja rezervoarja NEO je odlična praksa, ki gospodarno ravna z viri in materiali.

Najbolj učinkovit proizvod leta 2014 35 let garancije
VOLUMEN in DIMENZIJE NEO podzemnih rezervoarjev
Tip NEO
Volumen
Dolžina
mm
Širina
mm
Višina
rezervoarja
mm
Višina
skupaj
z jaškom
mm
Teža
kg
Vtok*
mm
Preliv*
mm
Art. št.
1.500 l 1920 1920 750 810 50 140 210 RWNE1500
3.000 l 2340 2340 1047 1182 100 220 270 RWNE3000
5.000 l 3400 2320 1120 1245 170 220 270 RWNE5000
7.100 l 3400 2360 1260 1460 265 250 270 RWNE7100
10.000 l 5420 2300 1260 1415 340 230 270 RWNE10X0
13.000 l 7020 2300 1260 1415 450 230 270 RWNE13X0
15.000 l 8020 2300 1260 1415 510 230 270 RWNE15X0
20.000 l 10620 2300 1260 1415 630 230 270 RWNE20X0
30.000 l 15320 2300 1260 1415 940 230 270 RWNE30X0
40.000 l 21020 2300 1260 1415 1260 230 270 RWNE40X0

* od zg. roba vstopne odprtine do spodnjega roba cevi

Neo 5000
NEO 5.000 L
Neo 5000
NEO 10.000 L
Neo 5000
NEO 15.000 L
Video predstavitev zbiranja deževnice
Vgradnja podzemnega rezervoarja NEO

Vgradnja NEO podzemnega rezervoarja